TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
10/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
185 Comunicado de la Oficina de Censo Electoral sobre la cifra de electores del municipio a día 1 de noviembre de 2018
07/12/2018 - XUNTA DE GALICIA - CONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
184 Resolución da Axencia Galega de Infraestrururas pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o Plan de Acción contra a contaminación acústica xerada polas infraestruturas viarias, de clave GA/15/117.09
27/11/2018 - RENTAS - TASAS
181 ANUNCIO PADRONS ESCOLAS MUSICA E DANZA OUTUBRO 2018
27/11/2018 - RENTAS - TASAS
182 ANUNCIO PADRON CONSERVATORIO 2FRAC COTA MATRICULA CURSO 2018-2019
27/11/2018 - RENTAS
183 ANUNCIO PADRONS AXUDA AO FOGAR OUTUBRO 2018 PADRON ESCOLAS DEPORTIVAS 1 FRACCION CURSO 2018-2019
07/11/2018 - RENTAS - TASAS
177 ANUNCIO PADRON AUGA E REDE SUMIDOIROS 5ºTRIMESTRE 2018
24/10/2018 - RENTAS - TASAS
173 ANUNCIO PADRON TAXA LIXO 4º BIMESTRE 2018
24/10/2018 - RENTAS - TASAS
174 ANUNCIO APROBACION PADRONS AXUDA AO FOGAR BASICA E LEI DEPENDENCIA SETEMBRO 2018
Pág.   1   de   1   (8   Registros)