TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
01/12/2020 - OTRAS ENTIDADES - C.M.V.M.C. DE DISTRIZ
447 Anuncio de convocatoria de Asamblea Xeral Ordinaria para o domingo 13 de decembro e orde do día da mesma
30/11/2020 - RENTAS
445 ANUNCIO PADRON ESCOLAS MUSICA E DANZA OUTUBRO 2020
30/11/2020 - RENTAS
446 ANUNCIO PADRON CONSERVATORIO 2ª FRACCION COTA MATRICULA CURSO 2020_2021
25/11/2020 - NOTARIAS - JOSE RAMON MAZAIRA LOPEZ (MONFORTE DE LEMOS)
444 Anuncio de tramitación de expediente de declaración de herederos abintestato para actualización de titularidad catastral a favor de D. Luis López Pérez
17/11/2020 - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA - CONFEDERACION HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
443 Puesta en información pública de expediente de aprovechamiento de agua en el lugar de Freixo (Ribas Altas) para abastecimiento al núcleo y Puerto Seco de Monforte de Lemos
12/11/2020 - NOTARIAS - JOSE RAMON MAZAIRA LOPEZ (MONFORTE DE LEMOS)
424 Anuncio de tramitación de expediente de declaración de herederos abintestato de Dª Amparo Fernández Fernández
05/11/2020 - RENTAS
413 APROPACION PADRON AUGA, REDE SUMIDOIROS E CANON AUGA 5ºBIMESTRE 2020
04/11/2020 - RENTAS
412 PADRON AXUDA AO FOGAR- BÁSICA E LEI DEPENDENCIA SETEMBRO 2020
02/11/2020 - SECRETARÍA - SECRETARÍA GENERAL
397 Anuncio da exposición pública da MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA do Concello de Monforte de Lemos
02/11/2020 - SECRETARÍA - SECRETARÍA GENERAL
398 Anuncio da exposición pública da MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO do Concello de Monforte de Lemos
Pág.   1   de   2   (13   Registros)