TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
01/06/2020 - RENTAS - TASAS
342 ANUNCIO APROBACION PADRON CONSERVATORIO 2ª FRACCION COTA TRIMESTRAL 2019-2020
29/05/2020 - SECRETARÍA - SECRETARÍA GENERAL
341 Anuncio de trámite de exposición pública do proxecto de obras "PARQUE DO BARRIO DO HOSPITAL"
26/05/2020 - RENTAS
340 ANUNCIO APROBACION PADRON AXUDA AO FOGAR- BASICA E LEI DEPENDENCIA MARZO 2020
29/04/2020 - SECRETARÍA - SECRETARÍA GENERAL
337 CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE A APROBACIÓN DO REGULAMENTO DE USO, RESERVA E ALUGUER DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO
29/04/2020 - SECRETARÍA - SECRETARÍA GENERAL
338 Devolución ou non liquidación da taxa por instalación de quioscos na vía pública, durante o período comprendido entre o día 16 de marzo de 2020 e o día que finalice o estado de emerxencia
28/04/2020 - RENTAS
335 ANUNCIO APROBACION PADRON TAXA LIXO 1º BIMESRE 2020
28/04/2020 - RENTAS
336 ANUNCIO APROBACION PADRON AUGA, REDE E SUMIDOIROS, CANON AGUA 2ºBIMESTRE 2020
20/03/2020 - RENTAS - VEHICULOS
332 ANUNCIO PADRÓN FISCAL IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA 2020
Pág.   1   de   1   (8   Registros)