TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
18/09/2020 - Concello de Monforte de Lemos - EMPREGO E PROMOCION ECONÓMICA
366 Decreto de concesión das axudas do Plan de Apoio ás Familias e ós Sectores Económicos que foron presentadas entre o 25 de xuño e o 5 de xullo e que APORTARON CORRECTAMENTE A DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
17/09/2020 - RENTAS
365 ANUNCIO APROBACION PADRONS FISCAIS TAXAS 2020
15/09/2020 - Concello de Monforte de Lemos - SERVICIOS SOCIAIS
364 CONCESION DE AXUDAS PARA ADQUISICION DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR da convocatoria para o curso 2020/2021
14/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
363 Lista de candidatos a jurado (Censo Electoral Vigente) del municipio para el sorteo a celebrar en Lugo el 23 de septiembre de 2020
12/09/2020 - SECRETARÍA - ESTADÍSTICA - PADRÓN DE HABITANTES
362 Relación de ciudadanos extranjeros con expedientes abiertos de renovación de inscripción padronal o confirmación de residencia que necesitan llevar a cabo actuaciones de forma urgente
28/08/2020 - XUNTA DE GALICIA - INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
361 Lista definitiva de vivendas de promoción pública vacantes segunda adxudicación no casco histórico e nos distintos barrios do Concello
26/08/2020 - RENTAS
358 APROBACION PADRON AXUDA AO FOGAR XUÑO 2020
26/08/2020 - RENTAS
359 APROPACION PADRON AXUDA AO FOGAR XULLO 2020
26/08/2020 - RENTAS
360 APROBACION PADRON AUGA E REDE SUMIDOIROS4 BIMESTRE 2020
13/08/2020 - RENTAS
357 ANUNCIO PADRON LIXO 3ºBIM 2020
Pág.   1   de   2   (13   Registros)