Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Verificacións de certificados

COMPROBAR OS REQUISITOS DO EQUIPO

En primeiro lugar debería de comprobar que o seu equipo ten os requisitos de equipamento necesarios para acceder a ela e traballar na Sede electrónica. Tratase de comprobar se ten instalado a versión de Java adecuada e se pode asinar electrónicamente co miniapplet de @FIRMA.

Teña en conta que antes de facer as comprobacións pode ter que contestar algunha/s preguntas de seguridade de Java, e que logo da comprobación do MiniApplet @firma pode comprobar o acceso ao almacén de certificados do seu equipo a través do enlace Mais información que aparece debaixo da versión detectada.

A ferramenta para facer a comprobación é do Ministerio de Empleo e Seguridade Social (MEYSS), que a cede a quen desexe facer uso dela. Pode acceder á ferramenta no seguinte enlace:

Verificación automática no seu equipo dos requisitos para a Sinatura Electrónica co miniapplet de @FIRMA

VALIDAR O CERTIFICADO DA SEDE

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros. Pode comprobar que o certificado da Sede Electrónica do Concello de Monforte de Lemos (na que se atopa nestes intres), é valido e non está revocado. Farémolo accedendo o enlace da  Plataforma Valide do Ministerio da Presidencia e seguindo estas instrucións:

  1. No apartado Escolla a URL a validar: Introduza a dirección da nosa Sede (https://sede.monfortedelemos.es)
  2. Introduza o Código de seguridade e prema sobre o botón Validar

Verá o resultado da validación e poderá descargar, se o desexa ou o precisa, un xustificante da validación. Tamén pode consultar a información do certificado. Estas dúas opcións están dispoñibles na mesma pantalla onde fixemos a validación, na parte inferior.

OUTRAS POSIBILIDADES

Na Plataforma Valide tamén se poden realizar outras operacións destinadas a validar ou probar diversos aspectos da identificación e a sinatura electrónica (Comprobar a validez do seu certificado persoal, Asinar un documento co seu certificado ou co DNIe, Consultar a validez da sinatura dun documento, Xerar un documento con información sobre as firmas dun documento, etc).