Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Verificación de documentos

As copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos e asinados electrónicamente terán a consideración de copias auténticas sempre que inclúan a impresión dun código xerado electrónicamente ou outros sistemas de verificación que permitan contrastar a súa autenticidade mediante o acceso aos arquivos electrónicos da Administración Pública, órgano ou entidade emisora.

Os documentos asinados electrónicamente que emite o Concello de Monforte de Lemos incorporan un código de verificación electrónico (CVE) e un código QR. Mediante este último pode validar o documento directamente utilizando a cámara do seu teléfono móbil con calquera aplicación de captura de códigos QR (para Android, iOS, Blackberry ou Windows Phone).