Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Protección de datos

Só para poder acceder a algún dos servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico os usuarios/as haberán de fornecer os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado. Estes datos incorporaranse aos correspondentes ficheiros informatizados do Concello de Monforte de Lemos (en adiante O CONCELLO) e serán tratados de conformidade coa regulación establecida (artigos 4, 5 e 6) na Lei Orgánica de Protección de Datos (en adiante LOPD) e demais disposicións de aplicación.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento do interesado/a ou de acordo co previsto (artigos 11 e 12) na citada LOPD.

Do mesmo xeito, e de acordo co disposto no Título III da LOPD, as persoas cuxos datos persoais consten nun ficheiro informatizado do CONCELLO poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na forma prevista, ante o órgano responsable do ficheiro.

No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase á seguinte dirección:

Campo de San Antonio, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Telefono: 982 40 25 01