Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Preguntas máis frecuentes

Que vantaxes obtéñense coa administración electrónica?

Neste vídeo mostranse as vantaxes da administración electrónica para a poboación

Como facer trámites por Internet?

Pode realizar trámites administrativos a través de Internet, de forma sinxela e segura, evitando desprazamentos innecesarios, para iso só necesita acceder á Sede electrónica e identificarse correctamente por medio dun certificado dixital expedido pola calquera entidade de certificación (CA), incluíndo os certificados contidos no DNI electrónico (DNIe).

É seguro tramitar por Internet?

O primeiro paso para facer trámites en Internet, de maneira segura, consiste en identificarse da forma adecuada a través do certificado dixital ou o DNI electrónico. Outra medida de precaución básica consiste en navegar utilizando programas que protexan o seu equipo fronte a virus e outros perigos. Consulte con seu proveedor de servizos informáticos as medidas de protección para navegar de forma segura por Internet.

Para garantir que os datos sensibles que se intercambian en Internet non sexan accesibles por terceiros, o Concello utiliza o protocolo SSL. Trátase dun protocolo de encriptación que cifra a información, protexéndoa e impedindo que poida ser interceptada. A conxunción do certificado dixital e o protocolo SSL garante a confidencialidade, integridade e autenticidade dos datos que se envían por Internet.

Necesito configurar o meu navegador para que acepte o protocolo SSL?

A configuración por defecto da maioría dos navegadores acepta conexións baseadas en protocolos SSL. As conexións deste tipo son aquelas cuxa dirección comeza co código https:// en lugar do http:// convencional. A presenza de SSL é unha garantía de seguridade cando se intercambian datos sensibles (información persoal, números de cartóns de crédito, etc.). Se o seu navegador non pode acceder a este tipo de direccións, é necesario configuralo de forma manual. Recomendamos que consulte con seu proveedor de servizos informáticos este aspecto.

Máis Información

Manual Práctico de Supervivencia na Administración Electrónica, de Alberto López Tallón (Licencia Creative Commons)