Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Certificados cualificados de cidadán conformes á normativa eIDAS

01 Dec, 2020 13:35 Categoría: Novas da Sede
Por: Ramón Pérez

O Concello de Monforte de Lemos pon ao dispor dos cidadáns o servizo de verificación de identidade para a obtención de certificados emitidos por Camerfirma.

Que é o nodo eIDAS?

O nodo eIDAS é o compoñente de interoperabilidade que se conecta cos servizos electrónicos e os sistemas de identificación nacionais, e cos nodos correspondentes doutros Estados Membros da UE, e permite o recoñecemento de identidades electrónicas emitidas por outros países de acordo co Regulamento eIDAS.

En concreto, o nodo eIDAS español permite a aceptación do DNI electrónico en servizos de Administración Electrónica doutras administracións europeas, así como a identificación de cidadáns europeos en servizos públicos españois utilizando un medio de identificación do seu país de orixe.

É obrigatorio identificar aos cidadáns europeos?

No que respecta á identificación electrónica, o Regulamento establece a obrigación de recoñecer os esquemas de identificación notificados por outros Estados Membros para o acceso electrónico dos cidadáns (persoas físicas e xurídicas) aos servizos públicos.

Cando comeza a obrigación de recoñecemento mutuo de identidades europeas?

A data de entrada en vigor da obrigación de recoñecemento mutuo de identidades electrónicas é o 29 de setembro de 2018. Nese momento todos os servizos públicos online que utilicen unha identificación electrónica correspondente a un nivel "substancial" ou "alto" teñen que aceptar os sistemas de identificación electrónica doutros países europeos notificados.

 O CONCELLO FACILÍTALLE A POSIBILIDADE DE OBTER UN CERTIFICADO CUALIFICADO

O Concello de Monforte de Lemos pon á súa disposición a obtención dun certificado dixital conforme á normativa eIDAS. Trátase do CERTIFICADO CUALIFICADO DE CIDADÁN. Con el, poderá identificarse en calquera sede electrónica administrativa e asinar dixitalmente documentos que terán a mesma validez que si levasen firma manuscrita.

Os pasos a seguir para a obtención do certificado son os que se indican a continuación:

Antes de empezar: Debe de dispoñer dunha conta de correo electrónico totalmente operativa e respecto de a que lle recomendamos que teña o control exclusivo sobre ela, xa que na mesma requiriráselle a confirmación da solicitude, facilitaránselle as ligazóns de descarga e comunicaránselle as claves de instalación e revogación do seu certificado unha vez que sexa emitido e descargado.

1.- Solicite o certificado facendo clic aquí. Debe de cubrir todos os datos que se lle soliciten no formulario ao que accederá mediante leste enlace.

2.- Consulte o seu correo (o que indicou no formulario do punto anterior) e CONFIRME A SOLICITUDE. Feito isto GARDE CUIDADOSAMENTE O CÓDIGO DE DESCARGA QUE SE LLE INDICARÁ. Será necesario para descargar o certificado cando sexa emitido.

3.- Realice unha copia do documento de identidade que indicou no formulario e acuda ao Servizo de Informática do Concello de Monforte de Lemos para ser verificada a súa identidade. O Concello transmitirá ao prestador de servizos de certificación os datos da súa identidade e a conformidade á verificación realizada.

4.- Nun prazo razoable, consulte o seu correo e, cando reciba a comunicación respecto diso, DESCARGUE O CERTIFICADO, empregando o código indicado no punto 2, e gárdeo en lugar seguro. Poña especial coidado nesta operación xa que NON PODERÁ REPETILA. O certificado só se pode descargar unha vez.

5.- Consulte o seu correo e GARDE CUIDADOSAMENTE AS CLAVES de INSTALACIÓN e REVOGACIÓN que se lle comunicarán no mesmo.

6.- Xa pode instalar o seu certificado e operar con el.