Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Axudas/Subvencións PLAN REACTIVA MONFORTE-2020

14 May, 2020 07:21 Por: Ramón Pérez González

O Concello de Monforte de Lemos facilítalle o acceso rápido ás sedes electrónicas dos organismos onde pode obter algúns dos documentos necesarios para presentar xunto coa SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DO PLAN REACTIVA MONFORTE-2020

Información previa

Lembre que para obter estes documentos precisará de identificación previa e sinatura da petición mediante certificado dixital ou DNI electrónico. Nesta mesma sede ten información acerca da obtención destas ferramentas, pode consultala facendo clic aquí. En algúns casos permítese realizar os trámites mediante as ferramentas das familias Cl@ve ou Chave 365. Pode acceder á información sobre cada unha delas facendo clic nos seus nomes.

Lembre tamén que pode presentar a solicitude, xunto coa documentación necesaria en cada caso, a través do Rexistro Telemático dispoñible nesta Sede, ao que pode acceder facendo clic aquí.

Acceso a obtención de documentación

Faga clic no nome de cada documento para acceder á sede electrónica correspondente.

Certificado actualizado da situación censal

Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos

Informe de Vida Laboral dende o día 1 de marzo de 2020 ata o momento da solicitude da ayuda

Certificado de estar ao día de cumprimento de obrigacións tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT)

Certificado de estar ao día de cumprimento de obrigacións tributarias coa Tesoureira Xeral de la Seguridade Social (TGSS)

Información adicional

Se desexa acceder ás páxinas principais destes organismos ou a outras ligazóns de interese xeral, faga clic aquí.

Descarga de bases reguladoras e modelos de solicitude e declaración responsable:

Bases reguladoras Plan Reactiva Monforte

Modelo de solicitude de axuda/subvención Plan Reactiva Monforte

Modelo de declaración responsable Plan Reactiva Monforte