Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Notificacións

Consulta de notificacións emitidas polo Concello

Nesta sección pode consultar e, se o desexa, asinar dixitalmente o acuse de recibo das notificacións emitidas polo Concello de Monforte de Lemos como parte da execución dos expedientes electrónicos que se tramiten na entidade. O acceso a esta función é mediante identificación previa por calquera dos medios recoñecidos nesta sede.

Lembre que según o artigo 43, apartado 2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as notificacións por medios electrónicos:

"... entenderanse PRACTICADAS no momento en que se produza o acceso ao seu contido"

"... entenderanse REXEITADAS cando transcorran dez días naturais dende a posta a disposición das notificacións sen que se acceda ao seu contido"