Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Interrupcións do servizo

INTERRUPCIÓNS DO SERVIZO

Son debidas a tarefas de mantemento técnico que poderían afectar a un ou todos os servizos incluídos na Sede Electrónica do Concello. Contémplanse tamén como tales aquelas motivadas por causas alleas ao Concello, entre as que se enumeran:

  • Caídas do servizo de Internet, que imposibilita o acceso á plataforma que aloxa a sede.

  • Cortes ou problemas da subministración eléctrica, tanto no Concello como no lugar onde se atopan os servidores que aloxan a sede, que se prolonguen máis aló do tempo que os sistemas de alimentación auxiliares poidan atender.

  • Caídas ou mal funcionamento de calquera das plataformas de interconexión coas que traballa a sede (@firma, Pasaxe!, etc). 

Cando existan interrupcións do servizo programadas serán publicadas coa antelación suficiente nesta sección.

INTERRUPCIÓNS DO SERVIZO PLANEADAS: Entre as 08:00 horas do 22/12/2018 e as 12:00 horas do 24/12/2018 por tarefas de mantemento e axuste técnico