Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Calendario de días inhábiles

A Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia fixan anualmente, segundo establece a lei, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos. Este calendario publícase antes do comezo de cada ano nos Diarios Oficiais (BOE E DOGA) de ambas administracións e noutros medios de difusión que garanten o seu coñecemento polos cidadáns. As publicacións coas disposicións para o ano 2017 pode consultalas nestes enlaces:

Calendario Administración Xeral do Estado: Resolución de 27 de decembro de 2016, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece, a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017

Calendario Xunta de Galicia: Decreto 76/2016, de 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017 

IMPORTANTE: É importante ter en conta que a partir da entrada en vigor da Lei 39/2015 (a partir do 2 de outubro de 2016) os sábados considéranse días inhábiles a efectos de cómputo de prazos.

A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións poderá realizarse no Rexistro Electrónico durante as vintecatro horas de tódolos días do ano. Aos efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refiere a cumprimento de prazos polos interesados, a presentación nun día inhábil entenderase realizada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte, salvo que unha norma permita expresamente a recepción en día inhábil.