Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Data e hora oficial

A data e hora oficial da sede electrónica é un dos requerimentos básicos para o rexistro electrónico de documentos, escritos e comunicacións que requiren o cómputo de prazos tanto aos cidadáns como para o Concello. Para calquera xestión, a data e hora da sede é a que terá validez legal e non a do equipo dende o cal realízase o trámite. O servizo que proporciona a data e hora oficial é ofrecido polo Real Observatorio da Armada e a Sede Electrónica do Concello está sincronizada con él.

Regulación legal

O artigo 31.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Adminsitrativo Común da Administracións Publicas sinala textualmente: "os rexistros electrónicos de cada Administración u Organismo rexiranse a efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantila súa integridade e figurar de modo accesible e visible".

O artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.

O Concello de Monforte de Lemos ten a súa sede sincronizada segundo as normas descritas, e mostra a data e hora oficial na páxina de inicio. Se o desexa pode acceder a consultar o servidor do Real Instituto e Observatorio da Armada facendo clic aquí.