Calendario fiscal

O Concello de Monforte de Lemos infórmalle do calendario fiscal aprobado para o ano 2017 e contido no artigo 13 da Ordenanza xeral de xestión dos ingresos municipais de dereito público. Na imaxe que sigue ao calendario do Concello facilitámoslle a ligazón ao Calendario do contribuinte que publica a Axencia Tributaria.